Termeni și condiții

Accesul și utilizarea acestui site sunt asigurate de Neuron English Ro Srl (NE) în conformitate cu următorii termeni și condiții:

 1. Prin utilizarea acestui site utilizatorii sunt de acord să respecte acești termeni și condiții, care intră în vigoare imediat la primul acces al unui utilizator ape site. Utilizatorii care nu sunt de acord să respecte din punct de vedere legal toți termeni și condițiile de mai jos sunt rugați să nu acceseze și/sau utilizeze acest site.
 2. NE poate modifica, actualiza sau amenda acești termeni și condiții în orice moment prin postarea modificărilor online. Utilizatorii trebuie să consulte acești termeni și condiții în mod regulat pentru a se asigura că iau cunoștință de orice modificări, actualizări sau amendamente făcute de NE. Utilizarea în continuare a site-ului după aceste modificări, actualizări și amendamente constituie acordul utilizatorului de a respecta acești termeni și condiții așa cum sunt modificați, actualizați sau amendați.
 3. Conținutul acestui site este supus dreptului de autor al NE. Utilizatorii nu pot copia, reproduce, republica, descărca, posta, difuza, transmite, pune la dispoziția publicului sau utiliza în alt mod conținutul site-ului în niciun fel, cu excepția utilizării personale, non-comerciale. Utilizatorii sunt, de asemenea, de acord să nu adapteze, modifice sau creeze o lucrare derivată din oricare conținut al site-ului cu excepția utilizării personale, non-comerciale. Orice altă utilizare a conținutului site-ului necesită permisiunea prealabilă scrisă din partea NE.
 4. Numele, imaginile și logo-urile care identifică NE,  Neuron English, FastForword, Reading Assistant, Engleza Nativa sau orice alt produs și serviciu legat de NE sau terțe părți și produsele și serviciile asociate ale acestora sunt supuse dreptului de autor, drepturilor de design, mărcilor înregistrate și brevetelor NE și/sau terțelor părți corespunzătoare. Nimic din cele conținute în acești termeni nu va fi interpretat ca oferind în mod implicit, prin precluziune sau în alt mod, o licență sau drept de a utiliza orice drept de autor, drept de design, marcă înregistrată sau brevet aparținând NE sau oricărei alte terțe părți.
 5. Utilizatorii sunt de acord să utilizeze site-ul doar în scopuri legale, în moduri care nu restricționează, împiedică sau încalcă drepturile de utilizare și drepturile de a se bucura de site ale altei persoane. Comportamentul interzis include: hărțuirea sau provocarea de suferințe sau neplăceri oricărei persoane, transmiterea de conținut obscen sau jignitor sau întreruperea fluxului normal de informații și dialog în cadrul site-ului.
 6. Conținutul site-ului, inclusiv informațiile, numele, imaginile, pozele, logo-urile și pictogramele privind sau referitoare la NE și/sau companii afiliate NE, produse și servicii (sau produse și servicii ale terțelor părți), sunt furnizate „CA ATARE“ și „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE“, fără declarații sau orice fel de garanții făcute, exprimate sau implicite în măsura permisă de lege, inclusiv garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.
 7. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, NE nu va fi răspunzătoare față de utilizatorii site-ului sau orice terță parte care pretinde prin intermediul unui utilizator al site-ului, pentru orice daune în legătură cu site-ul sau orice materiale conținute în acesta. NE nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru oricare dintre următoarele pierderi sau daune (indiferent dacă aceste pierderi au fost prevăzute sau previzibile, cunoscute sau necunoscute):
 8. pierderea de date;
 9. pierderea veniturilor sau a profiturilor anticipate;
 10. pierderea afacerilor;
 11. pierderea oportunităților;
 12. pierderea clienților sau prejudicierea reputației;
 13. pierderile suferite de către terți; sau
 14. orice daune indirecte, consecvențiale, speciale sau exemplare care decurg din utilizarea site-ului, indiferent de forma de acțiune.
 15. NE nu garantează că funcțiile cuprinse în conținutul site-ului vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul și serverul care îl pune la dispoziție sunt lipsiți de viruși sau bug-uri.
 16. Utilizatorii site-ului pot fi invitați să aducă contribuții (inclusiv text, fotografii, grafică și înregistrări audio sau video) la site sau portalul NE. Prin contribuțiile respective, utilizatorii sunt de acord să acorde NE un drept perpetuu, gratuit, neexclusiv, sublicențiabil și licența pentru a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, executa, reda, pune la dispoziția publicului și exercita orice drepturi de autor și drepturi de publicitate legate de contribuțiile respective în întreaga lume și/sau de a include contribuțiile respective în alte lucrări pe orice suport cunoscut în prezent sau dezvoltat mai târziu pe întreaga durată a oricăror drepturi care pot exista asupra contribuției respective, în conformitate cu restricțiile de confidențialitate stabilite în Politica de Confidențialitate NE. Utilizatorii care aleg să nu acorde NE drepturile prezentate mai sus sunt rugați să nu aducă contribuții la site.
 17. În continuarea paragrafului 9, prin aducerea de contribuții la site, utilizatorii garantează:
 18. că respectivele contribuții sunt lucrarea originală a utilizatorului;
 19. că utilizatorul care contribuie are dreptul de a pune la dispoziția NE contribuțiile respective în toate scopurile specificate mai sus;
 20. că respectivele contribuțiile nu sunt defăimătoare;
 21. că respectivele contribuții nu încalcă nicio lege;
 22. că NE este despăgubită împotriva tuturor taxelor legale, daunelor sau altor cheltuieli care pot fi suportate de NE ca urmare a încălcării de către utilizator a garanției de mai sus;
 23. că renunță la orice drepturi morale asupra respectivei contribuții pentru transmiterea și publicarea pe site în scopurile specificate mai sus.
 24. Utilizatorii nu pot să prezinte niciun material defăimător sau ilegal de orice natură pe forumul site-ului. Acesta include text, grafică și programe audio sau video.
 25. Contribuirea cu materiale în intenția de a comite sau promova un act ilegal este strict interzisă.
 26. Toate materialele prezentate trebuie să fie lucrarea originală a utilizatorului care contribuie. Utilizatorii nu pot trimite materiale plagiate. În mod similar, utilizatorii nu pot încălca drepturile unor terțe părți, inclusiv drepturile de autor, marcă înregistrată, secret comercial, brevet, confidențialitate, publicitate, drepturi personale sau de proprietate.
 27. Opiniile exprimate în spațiile de transmitere ale site-ului sunt cele ale membrilor publicului și nu sunt neapărat cele ale NE.
 28. Site-ul NE conține linkuri către terțe site-uri care nu se află sub controlul NE. Utilizatorii trebuie să știe că, făcând clic pe aceste linkuri și trecând pe site-uri care nu aparțin NE, NE nu oferă garanții cu privire la terțele site-uri. Accesarea unui terț site se face pe riscul propriu al utilizatorului. NE nu este responsabilă pentru fiabilitatea oricăror date, opinii, sfaturi sau afirmații făcute pe terțe site-uri. NE oferă aceste linkuri ca un serviciu și o facilitare pentru utilizatorii site-ului nostru. Includerea acestor linkuri nu implică faptul că NE avizează sau recomandă în mod explicit terțe site-uri. NE nu acceptă responsabilitatea pentru conținutul terțelor site-uri.
 29. Dacă oricare dintre acești termeni și condiții este considerat ilegal, invalid sau inaplicabil din orice motiv în baza legilor oricărui stat sau țară în care acești termeni și condiții sunt destinați a produce efecte, în măsura în care și în jurisdicția în care termenul sau condiția respectivă este ilegal, invalid sau inaplicabil, acesta va fi separat și eliminat din acești termeni și condiții, iar termenii și condițiile care rămân vor supraviețui, vor rămâne pe deplin în vigoare și efect și vor continua să fie obligatorii și aplicabili.
 30. Acești termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile statului Romania